Uchwała nr XXV/148/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Dąbrowa Biskupia projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian