Uchwała Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.06.2021
  • Data wejścia w życie 30.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXV/200/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r. poz.2028)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian