Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Uchylony
  • Sesja XXV
  • Data podjęcia (podpisania) 23.06.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.07.2021
  • Data wejścia w życie 28.06.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.06.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3220
  • Nr aktu prawnego XXV/201/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713 z póżn. zm.1)), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.2))
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian