Uchwała Nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 12.08.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.08.2021
  • Data wejścia w życie 12.08.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 13.08.2021
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4072
  • Nr aktu prawnego XXVI/208/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 305)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian