Uchwała nr XXVII/157/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2008 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian