Uchwała Nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 – 2025”

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXVII/212/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016 - 2025”
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 17 ust. 1 pkt.1 art. 19 pkt. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U z 2021 r. poz. 794)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian