Uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Mleczkowo – Chlewiska

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Uchylony
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym --
  • Nr aktu prawnego XXVII/216/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2544C Mleczkowo – Chlewiska
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) i art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian