Uchwała Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych Powiatu

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXVII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym --
  • Nr aktu prawnego XXVII/222/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych Powiatu
  • Podstawa prawna wydania art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.1))
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian