Uchwała nr XXX/213 /2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 26.09.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 26.09.2013
  • Data wejścia w życie 02.09.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/213/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian