Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 13.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 29.12.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5519
  • Nr aktu prawnego XXXI/211/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust.1, art. 8 ust. 1, art.11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian