Uchwała nr XXXI/215/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 24.10.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.11.2013
  • Data wejścia w życie 12.11.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 28.10.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3146
  • Nr aktu prawnego XXXI/215/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645 ), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian