Uchwała nr XXXII/204/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 października 2009 r. w sprawie prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2009
  • Status Zmieniony
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 16.10.2009
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2010
  • Data wejścia w życie 16.10.2009
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/204/2009
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny prowadzenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz.1241 ),art.5a ust.2 pkt 1, art. 14a ust. 1a, ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281,poz.2781, z 2005 r. Nr 17,poz.141,Nr 94,poz.788,Nr 122,poz.1020,Nr 131,poz.1091,Nr 167,poz.1400 i Nr 249,poz.2104, z 2006 r.Nr 144,poz.1043,Nr 208,poz.1532,Nr 227,poz.1658, z 2007 r.Nr 42,poz.273,Nr 80,poz.542,Nr 120,poz.818,Nr 115,poz.791,Nr 180,poz.1280 i Nr 181,poz.1292, z 2008 r. Nr 70,poz.416,Nr 145,poz.917 , z 2009 r. Nr 56,poz.458, Nr 157,poz.1241) §1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693)
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian