Uchwała nr XXXII/217/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.11.2013
  • Data wejścia w życie 28.11.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXII/217/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
  • Podstawa prawna wydania art. 20 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian