Uchwała nr XXXII/218/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013

w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Przejdź do uchwały

Informacje

Rejestr zmian