Uchwała nr XXXII/220/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Uchylony
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2014
  • Data wejścia w życie 01.01.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3869
  • Nr aktu prawnego II/7/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian