Uchwała nr XXXII/221/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Uchylony
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2014
  • Data wejścia w życie 01.01.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3870
  • Nr aktu prawnego XXXII/221/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) , art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian