Uchwała nr XXXII/222/2013 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXII
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2013
  • Data wejścia w życie 21.12.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 06.12.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4034
  • Nr aktu prawnego XXXII/222/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami w tym sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391z późn. zm )
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian