Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok

Relacje

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Zmieniony
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2014
  • Data wejścia w życie 01.01.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 15.01.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 150
  • Nr aktu prawnego XXXIII/227/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 i 938 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian