Uchwała nr XXXIII/230/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2014

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.12.2013
  • Data wejścia w życie 23.12.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIII/230/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2014
  • Podstawa prawna wydania art.4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z 2013 r. poz.1563), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 )
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian