Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 23.12.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 23.12.2013
  • Data wejścia w życie 23.12.2013
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXIII/231/2013
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645 i 1318 ), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian