Uchwała nr XXXIV/223/2009 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian