Uchwała Nr XXXIX/268/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 18.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.11.2018
  • Data wejścia w życie 09.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.10.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5400
  • Nr aktu prawnego XXXIX/268/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  • Podstawa prawna wydania art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 i 1629)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian