Uchwała Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIX
  • Data podjęcia (podpisania) 18.10.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.10.2018
  • Data wejścia w życie 18.10.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 25.10.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 5402
  • Nr aktu prawnego XXXIX/273/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. )) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. )),
  • Grupa aktów prawnych Prawo lokalne
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian