Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian