Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację:badań monitoingowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie jakości wody

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian