Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian