Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian