Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028″ w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian