Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian