Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian