Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20″

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian