Zarządzenie Nr 157/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie, jakości wody przeznaczonej do spożycia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian