Zarządzenie Nr 166/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostko organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian