Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizacje: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni gminnej oraz oczyszczalni przydomowych administrowanych przez Gminę Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie jakości wody surowej i uzdatnionej oraz monitoring wód popłucznych ze SUW Parchanie i Dąbrowa Biskupia i sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian