Zarządzenie Nr 159/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, sporządzony w postaci Załącznika Nr 14 do Planu i przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/125/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian