Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na aktualizację dokumentacji w związku z kończącym się terminem obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych (zgód wodnoprawnych) na wprowadzenie ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian