Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian