Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian