Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki ETAP III od km 0 + 000 do km 0 + 500

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian