Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian