Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian